Zakonske obveze na području kemikalija - Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) te prostora s kemikalijama - više na http://korunic.hr/web/index.php/upute

 

 1. UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I KORIŠTENJE opasnih kemikalija te akutno toksičnih kemikalija katergorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina 

Važeći propisi na temelju kojih se podnosi zahtjev su:

- Zakon o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18)
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13, 157/13, 122/14).

Sukladno članku 16. Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18) nadležno tijelo za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

O davanju navedenoga odobrenja odlučuje se rješenjem, protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor. Troškove provedbe postupka utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 12. ovoga Zakona snosi podnositelj zahtjeva.

Zahtjevi se podnose za proizvodnju, promet i korištenje opasnih kemikalija te akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina.

Zahtjev uz potrebnu dokumentaciju se podnosi Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200 a, 10000 Zagreb za:

 • a. promet opasnih kemikalija na veliko i/ili
 • b. proizvodnja opasnih kemikalija i/ili
 • c. korištenje akutno toksičnih kemikalija katergorije 1
 • d. korištenje kemikalija koje djeluju u obliku plina
 • e. obavljanje djelatnosti DDD
 • f. promet opasnih kemikalija na malo i/ili
 • g. korištenje opasnih kemikalija.

U pisanom zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod a., b., c., d., f. i g. treba navesti:

 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
 2. kontakt podaci podnositelja zahtjeva (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte)
 3. opisati namjenu kemikalija
 4. naziv i adresu radne jedinice, pogona, radionice, kemijske čistionice, trgovine boja i lakova benzinske postaje i sl. gdje se opasne kemikalije koriste ili se obavlja promet na malo
 5. navesti piktograme opasnosti koje proizvodi nose.

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod a., b., c., d., f. i g. potrebno je priložiti:

 1. izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ iz obrtnog registra za fizičku osobu
 2. dokaz o osnovi prava korištenja skladišnog (proizvodnog) objekta: ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga
 3. tlocrt skladišta (proizvodnog prostora) za opasne kemikalije, izrađen od ovlaštenog projektanta
 4. dokaz da je zaposlena osoba odgovarajuće stručne spreme (VSS - ako je potrebna) prema članku 13. važećeg Zakona o kemikalijama i članku 4. stavku 3. važećeg Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, a pod čijim se nadzorom opasne kemikalije skladište, čuvaju i izdaju: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 5. odluku trgovačkog društva o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama
 6. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
 7. ukoliko se radi o proizvodnji opasnih kemikalija potrebno je dostaviti opis proizvodnog postupka te ugovor s ovlaštenim laboratorijem za kontrolu gotovog proizvoda, odnosno izjavu o korištenju vlastitog laboratorija
 8. uz zahtjev za korištenje opasnih kemikalija priložiti opis tehnološkog postupka iz kojeg će biti vidljiva namjena opasnih kemikalija i oznake opasnosti koju pojedina kemikalija nosi
 9. uz zahtjev za promet na malo priložiti popis proizvoda koji spadaju u opasne kemikalije s oznakom opasnosti koju pojedina kemikalija nosi
 10. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama
 11. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 175,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar. br. 60. važećeg Zakona o upravnim pristojbama u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107-OIB podnositelja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva dostupan je za preuzimanje na stranici Ministarstva zdravstva https://zdravlje.gov.hr/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/kemikalije-1785/upute-za-podnosenje-zahtjeva-1859/1859

 

 1. UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBAVLJANJE DDD DJELATNOSTI (pod "e")

- opća, posebna i sigurnosna (protuepidemijska) DDD 

Važeći propisi na temelju kojih se podnosi zahtjev su:

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH, 130/17, 114/18)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07).

Pisani zahtjev na memorandumu podnositelja zahtjeva nasloviti na Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ksaver 200 A, 10000 Zagreb.

U pisanom zahtjevu treba navesti:

 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
 2. kontakt podaci podnositelja zahtjeva (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte)
 3. za koju vrstu obvezatne DDD mjere se traži odobrenje
  • obvezatna DDD sukladno članku 2. stavak 2. i / ili
  • obvezatna DDD sukladno članku 2. stavak 3.
  • protuepidemijska DDD sukladno članku 2. stavak 2. i / ili
  • protuepidemijska DDD sukladno članku 2. stavak 3.
 4. popis dokumentacije iz članka 14. Pravilnika koja se dostavlja u prilogu zahtjeva.

Uz pisani zahtjev za dobivanje odobrenja za obavljanje obvezatne DDD mjere sukladno članku 2. stavak 2. i 3. važećeg Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva treba dostaviti:

 1. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 175,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar. br. 60. važećeg Zakona o upravnim pristojbama u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 - OIB podnositelja zahtjeva
 2. dokumentaciju iz članka 14. važećeg Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva:
  • izvod iz registra trgovačkog suda - u Rješenju nadležnog Trgovačkoga suda (za trgovačka društva u privatnom vlasništvu) trebalo bi (otprilike) pisati:
   • 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
   • * Promet i uporaba opasnih kemikalija (i/ili vrlo otrovnih kemikalija) radi provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija
  • izvadak iz zemljišne knjige (dokaz o vlasništvu prostora)
  • tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija
  • dokazi o vlasništvu opreme-računi
  • popis radnika koji rade na poslovima DDD (ime, prezime, stručna sprema)
  • popis opreme.

 

UPUTE ZA RAD S KEMIKALIJAMA
(plakati i naljepnice za uređenje skladišta s opasnim tvarima i smjesama)

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.