Prijenosnici zaraznih bolesti

KOMARCI

Epidemiološki značaj : prijenosnici malarije, žute groznice, denge, arbovirusnih groznica i filarijoza.
Broj generacija : kod nas maksimalno 10-15.
Krug kretanja (migracije) : Culex do 2 km, Anopheles 3-16 km, Aedes 16-30 km.
Vijek života : oko 60 dana.
Gdje suzbijati : 
- veoma uspješno, larvicidnom obradbom na vodenim nakupinama, uništavanjem legla svim dopuštenim postupcima suzbijanja (sanacijom, biološkim i kemijskim mjerama), uz maksimalan mortalitetni učinak, a minimalne štete po okoliš
- palijativno, adulticidnom obradbom na ograničenom području uz prisutne kolateralne štete zbog emisije insekticida u prostor. (ipak adulticidni postupci nekad su nezamjenjivi kod nepristupačnih površina i kada je populacija komaraca na takovoj razini, da nije prihvatljiva pučanstvu zbog uznemiravanja ili za to postoje čvrste epidemiološke indikacije).

NEVIDI

Epidemiološki značaj : prijenosnici "papatači groznice" te kožne i visceralne lišmanijaze.
Broj generacija : 1 godišnje (populacijski vrh srpanj-kolovoz).
Krug kretanja (migracije) : 150 m tijekom života, uobičajeno ne više od 25 m dužnih te 2 m u visinu.
Vijek života : oko 30 dana.
Gdje suzbijati : 
- danju u hladnim prostorima (štale, podrumi, pukotine, rupe)
- preporuča se i uklanjanje malih glodavaca deratizacijom.

MUHE

Epidemiološki značaj : mehanički prijenosnici salmoneloza, šigeloza, enterovirusa, hepatitisa A, jajašaca crijevnih parazita. U tropima kolere. 
Broj generacija : 7-10.
Krug kretanja (migracije) : domaća muha 2-5,5 km (ekstremne vrijednosti 16-32 km); zlatara 4,7 km; zujara 5,0 km.
Vijek života : oko 30 dana.
Gdje suzbijati : 
- veoma uspješno larvacidnom obradbom vegetabilnog i animalnog otpada, stajskog gnojiva pomoću emulzija, suspenzija, solucija i granula s prodorom u dubinu do 10-15 cm supstrata (0,5-1,0 g at./m2) u razmaku 2-3 tjedna, sukladno rezultatima monitoringa
- palijativno, obrada rezidualnim insekticidima počivališta muha (prozori, vrata, stropovi, pročelja, gornja trećina prostora) sa 1,0-2,0 g/m2
- impregnacija upijajućih materijala, privlačenje muha otrovnim mamcima, primjena Quick Fly Bait-a, obrada zatvorenih ili otvorenih prostora.

BUHE

Epidemiološki značaj : prijenosnici ruralne i urbane kuge, murinog pjegavca, tularemije, alergijskog dermatitisa ljudi (i životinja). 
Broj generacija : više generacija.
Krug kretanja : uvijek uz domaćina.
Vijek života : oko 570 dana.
Gdje suzbijati : životinjske ili ljudske nastambe u polumjeru od 60-200 m od objekata ne više od 15-30 cm zidova i podova. Deratizacija kao mjera suzbijanja buha. Životinje nosioce buha obraditi insekticidom (kupanje, zaprašivanje, utrljavanje).

UŠ TIJELA

Epidemiološki značaj : prijenosnici pjegavca.
Broj generacija : nebrojeno.
Krug kretanja : čovjek, odora, krevetnina i okoliš.
Vijek života : 20-30 dana ovisno o temperaturi.
Gdje suzbijati : ušljive osobe, odijelo, rublje, krevetnina.

KRPELJI

Epidemiološki značaj : prijenosnici krpeljnog meningo-encefalitisa, Q-groznice, laimske bolesti, mišjeg pjegavca, tularemije, antraxa, hemorargijske vrućice.
Broj generacija : 1-2 godišnje.
Krug kretanja (migracije) : najviše do 200 m od nastambi. 
Vijek života : 5-6 godina.
Gdje suzbijati : 
- rezidualnim prašivima, jednokratno do 200 m od nastambi, potrošnja 2,24 kg/ha
- uklanjanje golubova i divljih ptica, prskanjem unutrašnjosti krovišta rezidualnim pesticidima
- kod ulaska u zarasla prirodna žarišta i kod epidemija sigurnosna norma je uporaba 45 kg prašiva 1%/ha ili 470 l 0,5% rastvora/ha (WHO). Repelentom zaštićena odora djelatnika. 

Mehanički prijenosnici mikroorganizama

ŽOHARI

Epidemiološki značaj : mehanički prenosioci proljeva, dizenterije, trbušnog tifusa, virusnih infekcija, poliomielitisa, a u tropima kolere, lepre i kuge. 
Broj generacija : mnoštvo.
Krug kretanja (migracije) : u infestiranoj nastambi, zabilježene migracije na velike udaljenosti.
Vijek života : smeđi-180 dana, crni-96 dana.
Gdje suzbijati : 
- smeđi - topla mjesta na svim razinama
- crni - vlažna i hladnija na donjoj razini gradbenih instalacija.

MRAVI

Epidemiološki značaj : mehanički prijenosnici niza patogenih bakterija, posebice u bolnicama - faraonski mrav. Ostale vrste nisu epidemiološki značajne. 
Broj generacija : 9 godišnje u brojnim kolonijama. 
Krug kretanja (migracije) : unutar objekta, prijenos prometalima i kontejnerima, aktivan prijenos maticama na veće udaljenosti (satelitske kolonije).
Vijek života : nepoznat.
Gdje suzbijati : skrivena mjesta, raspukline u zidovima, mjesta s vodenim mikroorošavanjima.

Paraziti na tijelu

Uši glave i stidne uši

Epidemiološki značaj : nemaju značaj u prijenosu bolesti, mogu izazvati snažne iritacije uz sekundarne infekcije te upalu limfnih čvorova.
Broj generacija : nebrojeno.
Krug kretanja (migracije) : na infestiranoj osobi, odjeći, posteljini te predmetima opće uporabe u neposrednom okolišu.
Vijek života : 10 dana.
Gdje suzbijati : kod osobe (glavu - genitalnu regiju, ostala dlakava mjesta); predmete osobne uporabe, posteljinu, prskanjem, potapanjem ili močenjem, zaprašivanjem.

Uzročnici alergijskih reakcija

Stjenice: kućna, golublja, lastavičja

Epidemiološki značaj : nemaju značaj u prijenosu bolesti. Svojim ubodom izazivaju snažne alergijske reakcije na tijelu napadnutih osoba.
Broj generacija : 2-3 godišnje.
Krug kretanja : moguć prijelaz iz infestiranog dijela zgrade u neinfestirani. Migracija prijelazom osoba i roba.
Vijek života : 6-18 mjeseci, bez hrane do 740 dana.
Gdje suzbijati : rezidualno: madrace, posteljinu, pragove vrata, prozore, raznu usadnu armaturu, razvodne sklopke, dvostruke stropove i pregrade, temelje montažnih zgrada.

Leptiri: zlatokraj, gubar, borov četnjak gnjezdar

Epidemiološki značaj : toksične dlačice izazivaju alergijske promjene na koži ili sluzokožama osoba koje se u godinama gradacije nađu u dosegu ovih insekata. 
Broj generacija : jednom godišnje samo u doba gradacije, mnoštvo individua.
Krug kretanja (migracije) : zlatokraj samo u mediteranskim širakarama, odakle se leptiri roje (lipanj, srpanj) i lete prema izvorima hladne svjetlosti. Gubar u području hrastovih šikara i šuma. Borov četnjak u primorskom području, odakle gusjenice izlaze u rano proljeće (veljača, travanj). Povrede s ovom vrstom mogu nastati bez direktnog kontakta s gusjenicama, tijekom boravka u okolišu. 
Vijek života : najduže mjesec dana.
Gdje suzbijati : 
- gusjenice zlatokraja i gubara i borovog četnjaka krajem ljeta ili u rano proljeće biološkim sredstvima
- odrasle leptire kod rojenja u vrijeme kamaliteta postupkom orošavanja ili toplog zamagljivanja, pročelja zgrada, rasvjetnih tijela ili paluba brodova (zlatokraj).

Kornjaši: Pederide

Epidemiološki značaj : sezonska i rijetka pojavnost koja uzrokuje "pederin dermatitis".
Broj generacija : 1 godišnje.
Krug kretanja : iz vlažnih staništa u sušna područja, pozitivno fototaksični. 
Vijek života : najmanje 1 godina.
Gdje suzbijati : 
- u prirodnom biotopu ne
- kod pojavnosti u nastambama ili u blizini njih: postupak hladnog orošavanja ili toplog zamagljivanja ograničenog područja.

Grinje: prašna, ptičja, kokošja, kućna

Epidemiološki značaj : mogu mehanički prenositi oboljenja sa životinja na ljude, izazvati alergijske manifestacije kod napadnutih osoba. Kod pojavnosti u blizini nastambi mogu izazvati mnogobrojne kožne lezije kao prirodni otvor za različite infekcije. 
Broj generacija : više ovisno o vlazi, temperaturi i godišnjoj dobi.
Krug kretanja (migracije) : kokošinjci, ptičja gnijezda, golubarnici, potkrovlja, madraci, tepisi, posteljina, ukrasni tekstil.
Vijek života : do 1/2 godine.
Gdje suzbijati : njihova ishodišna mjesta (kokošinjci, golubarnici, potrkovlja), fasade zgrada, nastrešnice, balkoni poviše kojih se mogu registrirati gnijezda.

Štetni člankonošci toksičnog djelovanja

Pauci: crna udovica, lažna crna udovica, tarantula

Epidemiološki značaj : ujedi crne udovice i lažne crne udovice izazivaju teška opća stanja s pojavom nesnosne boli i šoka, dok ujed tarantule izaziva snažnu lokalnu bol uz nekrozu mjesta kontakta.
Broj generacija : obično jedna generacija.
Krug kretanja (migracije) : neposredno u okruženju samog gnijezda. Pasivan prijevoz s različitim materijalima, vozilima i kontejnerima. 
Vijek života : Obično jedna topla sezona. Registrira se preživljavanje crne udovice tijekom zime uz pojavu proljetne generacije.
Gdje suzbijati : kod pojave obraditi prirodna staništa pauka, kao i objekte smještene u njima ili pored njih, otvorene površine s osnovom zemlje crvenice (poljoprivredne kulture pod: lukom, kapulom, lubenicama, graškom, žitom) te povrtnjake. U načelu oko 100 m od naseljenih objekata.

Ose, stršljeni, obadi

Epidemiološki značaj : ubodi često izazivaju toksične ili alergijske reakcije ponekad i anafilaktički šok. 
Broj generacija : tijekom tople sezone nebrojeni broj individua od jedne matice.
Krug kretanja (migracije) : načelno u blizini osinjaka.
Vijek života : poljsko-ljetna generacija ugiba s jeseni. Oplođene matice prežive ili su kolonije trajne s velikim gnijezdima do 5000 individua. 
Gdje suzbijati : 
- solitarne ose pomoću  baraže tipiziranih lovki - hranilišta (četiri lovke/1ha), u staništima
- gnijezda kada situacija diktira njihovo uklanjanje uštrcavanjem insekticida u samo gnijezdo.

Štipavci, strige i stonoge

Epidemiološki značaj : u našim područjima epidemiološki značaj neznatan. Europski štipavci u načelu bezopasni. U literaturi postoje i drugačije naznake. Strige uzrokuju snažnu bol i nekrozu tkiva, dok stonoge u dodiru izlučuju otrov koji izaziva opsežne alergijske reakcije.
Broj generacija : jedna godišnje, kod stonoga poznat kalamitet (partenogeneza).
Krug kretanja (migracije) : uvijek u blizini legla. Kod stonoga poznate migracije na veće udaljenosti. 
Vijek života : više godina.
Gdje suzbijati : temelje nosivih zidova, potkrovlja, rubne vertikale, okoliš objekata, složene hrpe u inkriminiranom prostoru, rezidualnim prskanjem ili zaprašivanjem.  Područje zahvaćeno aktivnostima ne bi trebalo biti šire od 200 m od naselja ili kuća.

Skladišni štetnici

Leptiri-moljci
- moljci hrane

Javnozdravstaveni značaj : Napadaju brašno, sve brašnene proizvode, pakovane žitarice, mekinje, suho voće i povrće, orahe, bajame, lješnjake, prizvode kao: maracipan, bajamovac, čokoladu, kakao, koje zagađuju pređom praveći smeđe zamotuljke, neugodnog mirisa izmiješane s fecesom. Začepljuju cijevi i dijelove strojeva u mlinovima.
Broj generacija : 3-5 godišnje.
Krug kretanja (migracije) : unutar infestiranih objekata, pasivno prijevozom i trgovinom zaraženih roba.
Vijek života : oko 90 dana.
Gdje suzbijati : svuda gdje je prisutan, prehrambena industrija, trgovina, disperzno u većini kućanstava. Neškodljivo uklanjanje: a) preventivnim mjerama (hermetizacija, hlađenje na -17oC - četiri dana, grijanje >50oC/20 minuta: b) feromonskim lovkama (1/60 m2 ). Rezidualnim prskanjem podnice, orošavanjem (1 lit./100 m3) ili toplim zamagljivanjem (1/2 lit./100 m3), fumigacijom u mlinovima.

- moljci tekstila

Ekonomski značaj : oštećuju sve na osnovi keratina (tekstil, vunu, tkanine, čekinje, klobučine, krzno, muzejske predmete, prljavu odjeću).
Broj generacija : dvije do četiri godišnje.
Krug kretanja (migracije) : iz prirode u nastambe, skladišta, unutar nastambi veoma česte reinfestacije.
Vijek života : 120 dana.
Gdje suzbijati : 
- magazini, skladišta, tvornice, nastambe
- ključna je predohrana u obliku sanitarno-preventivnih mjera. Primjena repelenata impregnacijom u tvornici, postupci hladnog orošavanja, toplog zamagljivanja ili fumigacije.

Kornjaši: žišci, crvotoči, kožojedi, slaninari, brašnari

Ekonomski značaj : gospodarski štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, hrane, tkanina, odjevnih, dekorativnih ili muzejskih predmeta gdje počinjaju znatne ekonomske štete.
Broj generacija : jedna do više.
Krug kretanja (migracije) : pretežito unutar skladišta, prijevozom roba, ponekad aktivno letom iz prirode. 
Vijek života : jedna do tri godine, neke dugogodišnje.
Gdje suzbijati : skladišta, magazini, tvornice, industrija. Ključne preventivne mjere. Zaštita prostora repelentima, učinkovita mjera, fumigacije u skladišnom prostoru.

Štetnici estetske ili javno zdravstvene važnosti

Skokuni

Uznemirenost : U godinama kalamiteta (hladno-vlažni godišnji period) privučeni svjetlošću ulaze u nastambe te uznemiruju pučanstvo. U kontaktu izazivaju dermatitise kao i kod životinja (odbijanje pijenja infestirane vode).
Broj generacija : nebrojeno (do 500.000 primjeraka na m2 - kalamitet).
Krug kretanja (migracije) : vlažna mjesta, mahovina, spilje, vlažne nastambe, vodena površina, poznate migracije.
Vijek života : 7-8 mjeseci.
Gdje suzbijati : vlažna mjesta predohranom smanjenje vlažnosti.

Babure

Uznemirenost : U godinama kalamiteta (proljeće) kada se poklope povoljni odnosi hrane, temperature i vlage te kada iz nekih razloga nastupi poremećaj tih odnosa (zemljani radovi, miniranja, naglo zatopljenje) babure dolaze do nastambi, plaze u kuće, hotele izazivajući estetske nelagode. 
Broj generacija : jedna.
Krug kretanja (migracije) : najviše par stotina metara kod migracija.
Vijek života : jedna sezona.
Gdje suzbijati : sva vlažna mjesta, okućnice, vrtovi, putovi, kolektori oborinskih voda, cestovni propusti, temelji zgrada, odstranjivanjem natrulog lišća, trava i drugih vegetabilnih materijala u raspadanju.

Uholaže

Uznemirenost : Pojavljuje se sezonski u toplo godišnje doba, na vlažnim mjestima koji obiluje vegetabilnim materijalima u raspadanju. U godinama gradacije masovno ulaze u nastambe gdje izazivaju uznemirivanje pučanstva i gadljivost.
Broj generacija : jedna do dvije.
Krug kretanja (migracije) : oko 100 m.
Vijek života : sezonski.
Gdje suzbijati : na zidovima, putovima, vrtovima, gredicama, uz nogostupe, kao i zidove obrasle ukrasnim biljem - povijušama.

Šturci

Uznemirenost : U godinama gradacije kućno - podrumske vrste znakovito obitavaju po mlinovima, pekarnicama, kuhinjama, podrumima, smočnicama izazivajući gadljivost i štete.
Broj generacija : jedna, rijetko dvije.
Krug kretanja (migracije) : ograničeno na infestirani objekat, prijevoznim sredstvima.
Vijek života : oko jedne godine.
Gdje suzbijati : topla i vlažna mjesta zidova, stropova i instalacija. Predohrana pojačano strujanje zraka, osvjetljenje.

Štetni glodavci od javnozdravstvene važnosti

Štakori:

  • crni štakor (Rattus rattus) Linne
  • štakor plodojed (Rattus rattus var. frungivorus) Linne
  • aleksandrijski štakor (Rattus rattus var. alexandrinus) Geoffr.
  • sivi, smeđi ili kanalski ili štakor selac (Rattus norvegicus) Berkenhout

Miševi:

  • kućni miš (Mus musculus musculus) Linne
  • kućni miš (Mus musculus domesticus) Linne
  • drugi štetni glodavci (npr. poljski miš, voluharica) za koje postoji sumnja da prenose zarazne bolesti u objektima.

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.